Cauta
ANUNTURI MICA PUBLICITATE - ONESTI EXPRES13/01/2016

26 mai 2017

ANUNT PUBLIC
Consiliul de Administratie al Societatii «Apaserv Salubrizare» S.R.L. Slanic Moldova organizeaza selectia candidatilor in vederea desemnarii directorului general al Societatii «Apaserv Salubrizare» SRL Slanic Moldova. Societatea functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Slanic Moldova.

Conditii de participare:
· Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
· studii superioare de licenta sau echivalente in domeniul tehnic si / sau economic;
· vechime minima in specialitate 5 ani;
· experienta relevanta in consultanta in management sau activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat;
· capacitate deplina de exercitiu;
· lipsa vreunei condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infractiunile prevazute de art.143-145 din Legea 85/2006.

Criteriile de selectie sunt:
· abilitati de comunicare si negociere;
· abilitati de organizare, planificare, coordonare, control, delegare;
· putere de decizie si evaluare impact;
· cunostinte specifice la nivel profesionist in domeniul de activitate al societatii;
· responsabilitati asumate, perseverenta, pragmatism;
· viziune si identificarea oportunitatilor de dezvoltare;
· capacitate de a implementa proiecte noi;
· motivatia candidatului.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
· CV in format Europass;
· Cazier judiciar;
· Copie acte studii;
· Copie act identitate;
· Copia actelor care dovedesc vechimea in munca;
· Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia.

Etapele de desfasurare a selectiei:
- prima etapa: selectia dosarelor,
- a doua etapa: interviul, pentru candidatii declarati admisi dupa prima etapa.
Pentru interviu se stabileste un punctaj maxim de 100 de puncte, punctajul minim necesar pentru a fi declarat admis este de 70 de puncte.
Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.
Rezultatul selectiei dosarelor precum si data programata pentru interviu, vor fi comunicate telefonic sau prin e-mail.

Precizare:
Directorul General selectat va coordona activitatea atat la S.C. Apaserv Salubrizare S.R.L. cat si la S.C. Util Prestserv S.R.L. Slanic Moldova.

Candidatura:
Documentele solicitate se depun pana la data de 26 iunie 2017, ora 15, la Registratura S.C. Apaserv Salubrizare S.R.L. Slanic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4 (in sediul Primariei), in plic inchis si sigilat, avand inscrisa mentiunea: "Candidatura pentru functia de Director General”.
Candidatii vor primi numar de inregistrare cu data depunerii candidaturii.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0732130732, e-mail: apaservsalubrizare @yahoo.com.com sau pe site-ul Primariei Orasului Slanic Moldova, http://primariaslanicmoldova.ro

ANUNT PUBLIC

Consiliul de Administratie al Societatii «Util Prestserv» SRL Slanic Moldova, organizeaza selectia candidatilor in vederea desemnarii directorului general al Societatii «Util Prestserv» SRL Slanic Moldova. Societatea functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Slanic Moldova.

Conditii de participare:
· Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
· studii superioare de licenta sau echivalente in domeniul tehnic si / sau economic;
· vechime minima in specialitate 5 ani;
· experienta relevanta in consultanta in management sau activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din domeniul privat;
· capacitate deplina de exercitiu;
· lipsa vreunei condamnari pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infractiunile prevazute de art.143-145 din Legea 85/2006.

Criteriile de selectie sunt:
· abilitati de comunicare si negociere;
· abilitati de organizare, planificare, coordonare, control, delegare;
· putere de decizie si evaluare impact;
· cunostinte specifice la nivel profesionist in domeniul de activitate al societatii;
· responsabilitati asumate, perseverenta, pragmatism;
· viziune si identificarea oportunitatilor de dezvoltare;
· capacitate de a implementa proiecte noi;
· motivatia candidatului.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
· CV in format Europass;
· Cazier judiciar;
· Copie acte studii;
· Copie act identitate;
· Copia actelor care dovedesc vechimea in munca;
· Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia.

Etapele de desfasurare a selectiei:
- prima etapa: selectia dosarelor,
- a doua etapa: interviul, pentru candidatii declarati admisi dupa prima etapa.
Pentru interviu se stabileste un punctaj maxim de 100 de puncte, punctajul minim necesar pentru a fi declarat admis este de 70 de puncte.
Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.
Rezultatul selectiei dosarelor precum si data programata pentru interviu, vor fi comunicate telefonic sau prin e-mail.

Precizare:
Directorul General selectat va coordona activitatea atat la S.C. Util Prestserv SRL cat si la S.C. Apaserv Salubrizare SRL Slanic Moldova.

Candidatura:
Documentele solicitate se depun pana la data de 26 iunie 2017, ora 15, la Registratura S.C. Apaserv Salubrizare SRL Slanic Moldova, str Vasile Alecsandri, nr 4, (in sediul Primariei), in plic inchis si sigilat, avand inscrisa mentiunea: "Candidatura pentru functia de Director General”.
Candidatii vor primi numar de inregistrare cu data depunerii candidaturii.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0732130732, e-mail util.prestserv@yahoo.com sau pe site-ul Primariei Orasului Slanic Moldova, http://primariaslanicmoldova.ro

ANGAJARI
-Angajez muncitori calificati si necalificati pentru transarea carnii de pui si curcani pentru abatorul din Ungaria. Salarii avantajoase! Pentru detalii sunati la numerele de telefon 0036 30 633 33 15 si 0745 / 967 076.

25 mai 2017

VANZARI
-Vand canapea capitonata extensibila, in stare buna si boiler 80 litri, alimentat cu curent electric la preturi convenabile. Telefon 0752 / 387 657

23 mai 2017

LOCURI DE MUNCA
PRIMARIA COMUNEI GURA VAII cu sediul in satul Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de:
-Referent clasa III grad profesional superior in cadrul Biroului Financiar Contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului : Numar posturi -1 (unu) pe perioada nedeterminata, conform prevederilor art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statul functionarilor publici, r(2).
Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 22.06.2017, ora 10:00,
- Proba interviu in data de 26.06.2017, ora 10:00.
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
- vechime: minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.
- cunostinte de operare PC (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point) - nivel mediu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 20 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primariei Gura Vaii .
Relatii suplimentare la sediul: Primariei Gura Vaii.
Persoana de contact: Tinei Silviu, telefon: 0763628169.
Comuna Gura Vaii
Primar,
Valerica Mihalcea

INCHIRIERI
COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" ONESTI inchiriaza prin licitatie publica 2 (doua) spatii in suprafata de 1 metru patrat fiecare si un spatiu in suprafata de 0.5 metri patrati destinate amplasarii unor automate pentru servirea bauturilor calde. Spatiile se afla in incinta colegiului. Documentatia solicitata se va depune cel tarziu in ziua de 26 mai 2017, ora 12.00.
Relatii suplimentare la sediul colegiului, telefon 0234 / 321 943, in intervalul orar 8.00-15.00

VANZARI
-Vand apartament pe strada Jupiter in Onesti, cu doua camere, decomandate, cu imbunatiri plus centrala. Relatii la telefon 0744 / 458 936

18 mai 2017

VANZARI
-Vand apartament tip casa in Onesti, zona TCR, trei camera, cladire caramida. Este racordat la gaze, apa, canalizare, are gradina 300 metri patrati. Relatii la telefon 0728 / 364 585

10 mai 2017

ANUNT
Asociatia de Proprietari nr. 14, Onesti, B-dul Oituz Nr. 14, bloc 24 parter cauta firma pentru executarea urmatoarelor lucrari:
-hidroizolatie
-curatenie (reparat, varuit, vopsit) casa scarii
-montat uluce si jgheaburi la blocul 28, scarile 3 si 4 din B-dul Oituz.
Relatii la telefon 0726 / 414 408 - Andoniu Hristodor sau 0724 / 723 959 - Dragan Silvia

25 aprilie 2017

ANUNT
-Caut menajera permanenta, cu varsta intre 60 - 70 ani. Relatii la telefon 0744 / 163 816.

21 aprilie 2017

ANGAJARI

- Comuna Cotofanesti, judetul Bacau cu sediul in sat Cotofanesti nr 412,comuna Cotofanesti, judetul Bacau, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante:
-consilier, grad profesional principal
Concursul se organizeaza la sediul comunei Cotofanesti pe data de 26 mai 2017 incepand cu ora 10,00 - proba scrisa si la ora 13,00 interviul, iar dosarele complete de participare la concurs intocmite potrivit art, 49 din HG nr 611/2007 \ 8 cu modificarile si completarile ulterioare se depun la sediul UAT Cotofanesti in termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunt in Monitorul Ofocial al Romaniei,partea a III-a.

Conditiile de participare

Conditii de studii: Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta.
Conditii de vechime in specialitate : 5 ani
Postul este in cadrul biroului agricol si cadastru funciar.
Relatii suplimentare la persoana de contact Manea Vasile - tel 0732 / 401262 sau pe adresa de email: cons_loc_cotofanesti@yahoo.com
PRIMAR,
Olariu Viorel
Secretar,
Manea Vasile

-SC SCORZA SRL angajeaza lacatusi mecanici si sudori. Relatii la telefon 0744 / 310 646 sau e-mail : office@scorza.ro.

20 aprilie 2017

CONVOCARE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI

In temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata si ale Actului Constitutiv al S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 23.05.2017, ora 14:00, la sediul societatii din B-dul Republicii nr. 43, zona C, Municipiul Onesti, jud. Bacau.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23.05.2017, ora 14:00:
1.Aprobarea prelungirii cu doua luni a mandatului administratorilor provizorii ai S.C. APA MUNICIPAL S.A Onesti, incepand cu data de 19.05.2017, astfel cum au fost numiti prin Hotararea Consiliului Local Onesti nr.12/19.01.2017:
(1) Domnul SPATARU OCTAVIAN-RAZVAN, cetatean roman, nascut la data de 18.10.1967, in Onesti, judetul Bacau, domiciliat in Onesti, str. Mihai Bravu, nr.3, sc.D, ap.50, judetul Bacau, posesor C.I. Seria XC Nr. 918778, eliberata de SPCLEP Onesti la data de 12.02.2013, CNP 1671018044440, administrator;
(2) Domnul BLIDARU VALENTIN-IULIAN, cetatean roman, nascut la data de 22.02.1968, in Onesti, judetul Bacau, domiciliat in Onesti, str. Casa de Apa, nr.4, judetul Bacau, posesor C.I. Seria ZC Nr. 086907, eliberata de SPCLEP Onesti la data de 22.01.2015, CNP 1680222044444, administrator;
(3) Domnul PAVAL FLORIN, cetatean roman, nascut la data de 13.03.1972, in Onesti, judetul Bacau, domiciliat in Onesti, str. Libertatii, nr.3, sc.B, ap.28, judetul Bacau, posesor C.I. Seria XC Nr. 999344, eliberata de SPCLEP Onesti la data de 24.01.2014, CNP 1720313044450, administrator.
2. Se imputerniceste dl. Nicolae Gnatiuc - Primarul Municipiului Onesti, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.
3. Se imputerniceste dl. SPATARU OCTAVIAN-RAZVAN, director general al S.C. APA MUNICIPAL S.A. Onesti, pentru depunerea si inscrierea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare.
4. Imputernicirea domnului Blidaru Valentin Iulian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele reprezentantilor Consiliului Local al municip.Onesti, hotararea A.G.O.A.

In cazul de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI va avea loc in data de 25.05.2017, ora 14:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.
Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societatii din B-dul Republicii, nr.43, zona C, secretariat C.A. De asemenea, Convocarea Adunarii se publica in doua ziare de larga raspandire, in conformitate cu art.117, alin.3, din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Onesti, pentru liberul acces al actionarilor.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. APA
MUNICIPAL S.A. ONESTI
EC. BLIDARU VALENTIN IULIAN

14 februarie 2017

ANGAJARI
-Angajez vanzatoare pentru magazin second hand in Onesti. Rog seriozitate. Relatii la telefon 0752 / 971 075

1 februarie 2017

INCHIRIERI

- Inchiriez casa 80 metri patrati, mobilata, cu curte interioara, loc de parcare - 300 euro pe luna. Casa se afla in Onesti, la intersectia Penny - Lidl - Varianta. Relatii la telefon 0751 / 762 058.

24 ianuarie 2017

VANZARI
- Vand tractor FIAT 445, cu plug, disc, semanatoare patru randuri. Telefon 0741 / 597 568Scrie un comentariu
Campurile obligatorii sunt marcate cu *.

In cazul in care codul nu este lizibil click aici pentru a genera altul.
 
Stefan Agache
#1 : 30/09/2016, 16:44
Cine a pierdut un caine lup, acesta se gaseste in zona caselor din Cartierul Andresest(Iesirea spre Casin).Casa de referinta preot Berdan.
Cainele are la gat o zgarda rosie.
Poate ajut stapanul cu acest anunt.


IMAGINEA SAPTAMANII

In centrul Onestiului, la 100 m
de Primaria municipiului...


COLEGIUL TEHNIC «PETRU PONI»


COLEGIUL «D. CANTEMIR» ONESTI

COLEGIUL GH. ASACHI ONESTI