Cauta
ANUNTURI MICA PUBLICITATE - ONESTI EXPRES13/01/2016

27 aprilie 2018

ANGAJARI

-Societate Comerciala angajeaza personal tehnic intocmire documente pentru
LICITATII
DEVIZE DE LUCRARI
CARTI TEHNICE

Salariu foarte motivant!!!
Relatii la telefon 0769 / 003 513

26 aprilie 2018

ANGAJARI
- SC ELECTROIND angajeaza electricieni, lacatusi mecanici si muncitori necalificati. Relatii la telefon 0744 / 396 053

- Directia Generala de Asistenta Sociala a muncipiului Onesti, judetul Bacau organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante astfel:
In data de 25 mai 2018 ora 09,00 proba scrisa la sediul din str. Postei nr. 1
-Inspector de specialitate gradul I - 1 post,
Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
In data de 29 mai 2018, ora 09,00 proba scrisa la sediul din str. Postei nr. 1
-Infirmier debutant - 1 post
-Ingrijitor - 1 post
Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior .
In data de 30 mai 2018, ora 09,00 proba scrisa la sediul din str. Postei nr. 1
-Bucatar - 1 post
Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Data limita de depunere a dosarelor este 16 mai 2018, ora 16,00.
Seectia dosarelor va avea loc in data de 18 mai 2018.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0234/318320 si la sediul institutiei.

23 aprilie 2018

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

-SC INSTALATII SA ONESTI, cu sediul in municipiul Onesti, B-dul. Republicii nr.43, judetul Bacau, cod postal 601029, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub numarul J04/768/1995, avand CUI RO7487443 convoaca, Adunarea Generala a Actionarilor care se va desfasura, la sediul societatii, in data de 24.05.2018, ora 10.00. La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratoului societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2017, in baza raportului de gestiune prezentat.
2. Prezentarea raportului auditorilor independenti aferent exercitiului financiar al anului 2017 realizat de catre SC AUDIT OFFICE SRL.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale , respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2017.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii aferent exercitiului financiar 2017.
5. Diverse.
Incepand cu data de 23.04.2018 materialele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale, Adunarea Generala a Actionarilor se va reprograma in ziua de 25.05.2018 in acelasi loc si la aceeasi ora.

20 aprilie 2018

PRIMARIA COMUNEI BERZUNTI

-Comuna Berzunti, titular al proiectului "Construire asezamant cultural" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul propus a fi amplasat in comuna /sat Berzunti, judetul Bacau.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni - joi, intre orele 08:00 - 16:30 si vineri, intre orele 08:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 25.04.2018.

AVIZ INSTIINTARE
-Reclamanta Ungurasu Adina din orasul Comanesti, judetul Bacau, cheama in judecata la Judecatoria Moinesti, in data de 18 mai 2018 , ora 9.00 cu numar dosar 476 / 260 din 2018 pe paratul Vizitiu Narcis Sorin, cu domiciliul in Italia, pentru marirea pensiei de intretinere a minorei Ungurasu Maria.

13 aprilie 2018

ANGAJARI

-SC IMPEX UNION SRL angajeaza brutari si personal necalificat. Relatii la telefon 0744 / 79 55 85

23 februarie 2018

ANGAJARI
- Angajam muncitori calificati si necalificati pentru instalatii electrice. Constituie avantaj detinerea permisului auto. Relatii la telefon 0234 / 318 186.

16 februarie 2018

OFERTA LUCRU

-EXECUTAM ACOPERISURI DIN ORICE TIP DE TABLA: TIGLA METALICA, TIGLA CERAMICA, TOATE TIPURILE DE REPARATII. RELATII LA TELEFOANELE 0741 / 135 777 SI 0728 / 421 828.Scrie un comentariu
Campurile obligatorii sunt marcate cu *.

In cazul in care codul nu este lizibil click aici pentru a genera altul.
 
Stefan Agache
#1 : 30/09/2016, 16:44
Cine a pierdut un caine lup, acesta se gaseste in zona caselor din Cartierul Andresest(Iesirea spre Casin).Casa de referinta preot Berdan.
Cainele are la gat o zgarda rosie.
Poate ajut stapanul cu acest anunt.


IMAGINEA SAPTAMANII